سرمایه گذاری کانادا

برنامه سرمایه گذاری کبک

این برنامه جهت توسعه و تولید اشتغال در کبک با جذب سرمایۀ مهاجرانی که دارای تجربۀ تجاری، بیزینسی و یا توان مدیریتی هستند به وجود آمده است. مدیران و صاحبان مشاغل می توانند از روش سرمایه گذاری کبک در سریع ترین زمان و بدون دانش زبان انگلیسی و یا فرانسه اقامت دائم خویش را کسب نمایند.

دو راه مختلف برای واجدین شرایط استفاده از برنامۀ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری کبک، وجود دارد. سرمایه گذاران می توانند از طریق پرداخت کل مبلغ سرمایه گذاری (سرمایه گذاری کامل)، یا با گرفتن وامی ازطرف مؤسسات مالی کانادا (تأمین مالی سرمایه گذاری)، سرمایه گذاری الزامی خودرا کامل کنند. در روش اول شما می بایست مبلغ 1.200.000 دلار کانادا سپرده در طی 5 سال و یا در روش دوم سود بانکی آن برابر 350هزار دلار کانادا (طبق نرخ بهره روز کانادا) را به دولت کانادا پرداخت کنید.

الف. سرمایه گذاری کامل:

واریز سپردۀ ثابت 1.200.000 دلار کانادا از طرف سرمایه گذار. در پایان یک دورۀ ۵ ساله ، این مبلغ به طور کامل، بدون هیچگونه سودی به سرمایه گذار باز گردانده می شود. این برنامه سرمایه گذاری توسط دولت کبک ضمانت شده است و دولت تضمین می دهد بعد از ۵ سال پول شما به طور کامل بدون سود باز پرداخت شود.

ب. تأمین مالی سرمایه گذاری:

سرمایه گذار میتواند مقدار سرمایه گذاری الزامی خود را از طریق یک وام از پیش تأیید شده، بطور قابل توجهی کاهش دهد.  این مبلغ پیش پرداخت، در پایان دورۀ ۵ ساله، به سرمایه گذار باز نخواهد گشت.

این مبلغ پیش پرداخت هزینۀ این وام بانکی ۵ ساله است و هدف آن کامل کردن سرمایه گذاری الزامی 1.200.000 دلار کانادا می باشد . هیچگونه وثیقه دیگری از سرمایه گذار درخواست نخواهد شد. با پرداخت تنها ۳۵۰٫۰۰۰$ در عوض۱٫۲۰۰٬۰۰۰$ از مزایای این روش مهاجرتی برخوردار گردند. با این تفاوت که در صورت استفاده متقاضی از طرح ۳۵۰٫۰۰۰ دلاری، این مبلغ بدون بازگشت می باشد.

این گزینۀ سرمایه گذاری، مورد نظر متقاضیانی است که مایل به حفظ دارایی های خود و رشد آن در فعالیّت های تجاری دیگر می باشند.

یکی از مزایای این روش این است که متقاضی تعهدی در زمینه ایجاد حرفه و بیزینس نخواهد داشت.

سرمایه گذاری فدرال

«این روش مهاجرتی برای همیشه بسته شده است»

شما می توانید به جای مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال از روش سرمایه گذاری کبک و یا کارآفرینی استان های دیگر استفاده نمایید.