ویزای کاری کانادا

ویزای کار کانادا یکی از مهم ترین و محبوب ترین انواع ویزای کار کانادا به حساب می آید. کانادا همواره به دلیل رفاه بالای زندگی و جامعه رو به رشد ، موقعیت های شغلی فراوانی را برای متقاضیان در هر رشته ای را فراهم آورده است. کانادا مقصدی محبوب است که محیط کاری ایده آلی را به متقاضیان کار و تحصیل ارائه میدهد. هر ساله ، هزاران کارگر خارجی با هدف کار دائم یا موقت وارد خاک کانادا می شوند. در ادامه به انواع ویزاهای کاری کانادا میپردازیم: