مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص

ویزای اسکیل ورکر استرالیا یکی از بهترین و کم هزینه ترین ویزا های استرالیا است البته دارای شرایط نسبتا دشواری است که معمولا افراد معدودی واجد آن هستند. زبان انگلیسی خوب ، مدرک تحصیلی معتبر، سابقه کار و شرایط سنی از جمله این شرایط است.

ویزای اسکیل ورکر استرالیا دارای کلاس ها و ساب کلاسهای متعددی است: