استرالیا

استرالیا در یک نگاه

کشور استرالیا یا همان اقیانوسیه تقریبا 7/6 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد. قاره استرالیا به عنوان کوچکترین قاره جهان به حساب می آید. استرالیا ششمین کشور دنیا از نظر وسعت به شمار می آید. پایتخت استرالیا کانبرا می باشد, شهری که در آن مجلس کشور قرار گرفته است. از نظـر جغرافیایی استرالیا تقریبا هموار و مسطح است. ناحیه غربی استرالیا فلات غربی و ناحیه شرقی استرالیا را رشته کوههای جداکننده تشکیل می دهد . بین این دو, سرزمین هموار و پستی وجود دارد که بیشتر مساحت آن کسی سکونت ندارد.

قله کوهستان برفی بلندترین نقطه استرالیا است که 2228 متر ارتفاع دارد و پست ترین نقطه آن 15- متر است که در دریاچه ایر قرار دارد. بلندترین رودخانه استرالیا دارلینگ است که بیش از دو هزار و هفصد کیلومتر طول دارد.این رود با پیوستن با رود مورای ( دومین رود بزرگ استرالیا) درنهایت درجنوب ویکتوریا بهاقیانوس منجمد جنوبی میریزد. استرالیا مانند جزیزه ای بزرگ در اقیانوس آرام است که از نظر زمین شناسی کهن ترین خشکی جهان محسوب می شود. طول سرزمین اصلی از شمال تا جنوب 3135 کیلومتر و پهنای آن از شرق به غرب 3782 کیلومتر است.استرالیا اقیانوس آرام جنوبی را از اقیانوس هند جدا می کند.

استرالیا دارای مرز خاکی با کشوری دیگری نیست و دور تا دور آن را از شرق اقیانوس آرام, از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی, از غرب اقیانوس هندو از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته است. مرزهای استرالیا 25760 کیلومتر مرز دارد که تماما آبی است. استرالیا همچنین 788 گونه زیست محیطی دارد که در دنیا از لحاظ زیست بوم متنوع ترین کشور محسوب می شود. تقریبا تمام کسانی که در استرالیا زندگی میکنند یا خودشان و یا پدرانشان به این کشور مها جرت کرده اند و مهاجرین اولیه ایرلندیهای تبعیدی بوده اند. در استرالیا تبعیض نژادی هیچ وقت وجود نداشته و ندارد و مردم این کشور بر این باورند که نژاد پرستی یک جرم به حساب می آید . تقریبا 121 ملیت مختلف در استرالیا با خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی و در راه پیشرفت و توسعه استرالیا فعالیت میکنند.