ویزای اسپانسرشیپ

اگر شما شهروند یک کشور خارجی باشید  و یا اقامت دائم آنجا را داشته باشید و حداقل 18 ساله باشید می توانید تحت برنامه های مهاجرتی مربوط به فامیلی اسپانسر (ویزای والدین ، ویزای پدر و مادر، ویزای خانواده ، ویزای همسر، ویزای فرزند، ویزای توریستی ) برای بستگان خود جهت اخذ اقامت ، زندگی تحصیل و کار اقدام نمایید.