ویزای استارت آپ

اگر جزء آندسته از کارآفرینانی هستید که پتانسیل راه اندازی شرکت های نوآور را داشته و می‌توانید ایجاد شغل نمایند. میتوانید از طریق این ویزا اقدام کنید.