ویزای خوداشتغالی

فرد متقاضی مهاجرت از طریق خود اشتغالی باید اثبات کند که توانمندی راه اندازی کسب و کار را  داشته و میتواند برای خود موقعیت شغلی ایجاد کند (از نظر اقتصادی و تجربه کاری) و در فعالیت های خوداشتغالی شرکت کنند و به پیشرفت هنر، ورزش یا کشاورزی کمک شایانی کنند. فردی که از روش خود اشتغالی اقدام می نماید می بایستی دارای سوابق چشمگیر و رتبه های عالی در سطح بالا باشد.