ویزای کارآفرینی و سرمایه گذاری

اگر فردی هستید که سابقه مدیریت و یا راه اندازی یک بیزینس را در ایران دارید و همچنین سرمایه مناسب برای ایجاد یک کسب و کار را دارا هستید، این روش مهاجرتی بسیار مناسب شما خواهد بود. برای تشکیل دادن پرونده فرد متقاضی برنامه مهاجرت کارآفرینی باید پرونده خود را در یکی از اداره‌های مهاجرت کشورهدف به ثبت برساند.

به طور کل می‌توان گفت در تمامی روش‌های مهاجرت کارآفرینی متقاضیان این برنامه باید جهت سرمایه‌گذاری جهت شروع یک بیزینس و شروع کسب و کار جدید به اداره مهاجرت تعهد دهند. در کل شرط اصلی این اخذ این نوع ویزا تاسیس یک بیزینس می‌باشد ولی تفاوت‌های زیادی دارند. از بُعد شرایط کشورها با یکدیگر، چون هر یک از کشورها برنامه‌های خاص خود را دارند. شرایطی مانند نوع ویزا و میزان سرمایه‌گذاری و شرایط و مدارک مورد نیاز فرد متقاضی این برنامه از تفاوت‌های برنامه های هرکشور میباشد.