زمان بازگشایی برنامه اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادر بزرگ در سال 2021

قرعه کشی برنامه اسپانسرشیپ والدین کانادا اعلام شد!

آپدیت جدید قوانین قرنطینه در کانادا

آپدیت جدید قوانین قرنطینه در کانادا

اجازه ورود مسافران واکسینه شده به کانادا بدون نیاز به قرنطینه

کرونا و ویزای تحصیلی کاناداا

رکورد صدور ویزای تحصیلی کانادا در دوران کرونا

ورود به کانادا مجاز شد: امکان سفر دارندگان کارت اقامت دائم و یا تاییدیه اقامت دائم کانادا

کرونا و ویزای تحصیلی

 وضعیت پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه های کانادا در دوران کرونا