شمارش معکوس برای ورود هزاران ایرانی به کانادا

ورود به کانادا

طبق اعلام کانادا از تاریخ 7 آگوست ورود افراد دارای ویزای توریستی به کانادا آزاد اعلام شد، شرایط ورود این افراد فقط در صورتی است که این افراد هر دو دوز یکی از واکسن های فایزر، مدرنا،، آسترازنکا و جانسون را دریافت کرده اند و از دریافت آخرین دوز آنها بیش از 14 روز گذشته باشد

این در حالیست که دارندگان ویزای توریستی کانادا بیش از 20 ماه نتوانستند وارد کانادا شوند