اجازه ورود مسافران واکسینه شده به کانادا بدون نیاز به قرنطینه

اجازه ورود افراد واکسینه شده به کانادا

با توجه به اقدامات کانادا برای کاهش محدودیت های مرزی، افرادیکه بطور کامل واکسینه شده اند و از تزریق دوز دوم آنها نیز دو هفته گذشته باشد، نیازی به اقامت 3 روزه در هتل و قرنطینه 2 هفته ای و آزمایش کرونا در روز 8 ندارند و  این قانون از تاریخ 5 جولای 2021 برابر14/4/1400 اجرایی شد.

در مورد کودکانی که واکسن تزریق نکرده اند مصوب شد که آنها نیز میتوانند به همراه والدین خود به خانه بروند ولی باید قانون قرنطینه دو هفته ای و مقررات مربوط به تست کرونا را رعایت کنند.

البته این افراد باید قبل از ورود به کانادا گواهی واکسیناسیون کامل خود را در اپلیکیشن Arrivecan ثبت نمایند.

 لیست واکسن های مورد تایید کانادا:

Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

لیست واکسن هایی که مشمول مقررات جدید نخواهند بود:

Bharat Biotech

Cansino

Gamalaya

Sinopharm

Sinovac

Vector Institute

Barkat

& other